Odvoz odpadu

Informácie o odpade:

Druh odpadu:
Množstvo (cca v tonách):

Informácie o polohe:

Ulica:
Mesto:

Kotaktná osoba:

Meno:
Priezvisko:
Telefón:
Email:
Čas kontaktu (od 700 do 1600 hod.):

Doplňujúca poznámka: