Spolupráca

  • Výrobným firmám pri odbere priebežného kovového odpadu, ponúkame konkurencie schopné ceny, časovú flexibilitu odberu odpadu, platíme podľa dohody buď vopred alebo maximálne s dvoj týždňovou splatnosťou, pristavíme kontajner.
  • Firmám a fyzickým osobám pri odbere kovového odpadu a odvoze ostatného odpadu vzniknutého pri čistení priestorov. Individuálny prístup, konkurencie schopné ceny, pristavíme kontajnery alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvojtýždňovou splatnosťou.
  • Školám pri organizovaní súťaží v zbere. Poskytneme váhu, pristavíme kontajneri alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvoj týždňovou splatnosťou.
  • Obciam spoluprácu pri čistení obce. Zorganizujeme výkup priamo v domácnostiach, pred Obecným úradom alebo poskytneme váhu, pristavíme kontajneri alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvojtýždňovou splatnosťou.
Odvoz odpadu