Ponúkame služby

 • Odvozu a odkúpenia odpadov pod katalógovými číslami:
  • 16 01 xx – Staré vozidlá
  • 16 02 xx – Odpady z elektrických a elektronických zariadení
  • 17 04 xx – Stavebné odpady a odpady z demolácií ( Kovy vrátane ich zliatin )
  • 19 10 xx – Odpady zo šrotovania kovových odpadov
  • 19 12 xx – Odpady z mechanického spracovania odpadu ( napr.: triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania)
 • Kompletné služby v oblasti likvidácie kovových konštrukcií, strojov a zariadení s následným odkúpením vzniknutého odpadu.
 • Spoločnostiam ponúkame likvidáciu priebežného kovového odpadu, pristavenie kontajnerov zdarma.
 • Odvoz aj iného ako kovového odpadu.
 • Likvidáciu autovrakov a vystavenie dokladu potrebného k odhláseniu vozidla z evidencie.
 • Odťahovú službu.
 • Váženie na kalibrovaných digitálnych váhach.
 • Skladové priestory zabezpečené alarmovým a monitorovacím systémom.
 • Predaj použiteľných dielov zo spracovaných starých vozidiel.

Technológie a zariadenia

 • Kontajnerový systém.
 • Veľkoobjemové kontajnery 30m3 25m3 20m3 15m3 10m3.
 • Korýtkové kontajnery 8m3 5m3 3m3.
 • Odťahová služba nostnosť 1,8t.
 • VZV jungheinrich nostnosť do 3t.
 • Hydraulické ruky:
  • Big Jonh zdvih 5t ( na predaj ).
  • Essel zdvih 2t.
  • Fuchs FS 340 zdvih 15t.
 • Prevádzka pre spracovanie starých vozidiel kategórie M1, N1, L2e.
 • Prevádzka na spracovanie nákladných vozidiel, strojov a zariadený.
 • Zariadenia na zachytenie únikov oleja ( lapol ) spolu do objemu 2000l.

Orientačný cenník služieb:

Prevoz vozidiel:

 • odťah vraku do sídla ALUEX, s.r.o. v SR 0 EUR/km až 0.4 EUR/km bez ďalších poplatkov,
 • odťah vozidla v SR 0.50 EUR/km,
 • odťah vozidla v zahraničí 0.60 EUR/km + diaľničné, parkovné a iné neštandardné poplatky,
 • čakanie 8 EUR/hod,
 • nakladanie vozidla 6 EUR,
 • vykladanie vozidla 6 EUR,
 • príplatok za sťažené nakladanie* 3.00 EUR /15 min,
 • príplatok za sťažené vykladanie* 3.00 EUR /15 min,
 • prechod hranice 30.00 EUR.

Paušálna sadzba za odťah vozidla v rámci mesta:

 • Zvolen 30.00 EUR – vrak na odhlásenie do ALUEX, s.r.o.     0.00 EUR
 • Banská Bystrica 50.00 EUR – vrak na odhlásenie do ALUEX, s.r.o.     20.00 EUR
 • Detva 50.00 EUR – vrak na odhlásenie do ALUEX, s.r.o.     20.00 EUR
 • Krupina 50.00 EUR – vrak na odhlásenie do ALUEX, s.r.o.     20.00 EUR

* Príplatok za sťažené nakladanie/vykladanie:

 • vozidlo uzamknuté bez kľúčov
 • vozidlo bez kolies
 • vozidlo havarované, ťažko manipulovateľné
 • vozidlo odstavené v ťažko prístupnom teréne
 • vozidlo s poškodeným motorom, uzamknutým alebo poškodeným riadením
 • vozidlo s chýbajúcimi prvkami pre ovládanie pri nakladaní

ceny sú uvedené bez DPH

Cenník odvozu a likvidácie odpadov

Druh vozidla
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena za
1km
Cena*
veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) + náves do 18 t 60 m3 1,8 € 50,00 €
veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 15 t 10 až 30 m3 1,6 € 52,00 €
korytkový kontajner (reťazový) do 8 t 5 - 7 m3 1,3 € 45,00 €
korytkový kontajner (reťazový) do 3 t 5 - 7 m3 1,3 € 50,00 €

* jednu tonu likvidácie zmiešaného odpadu kat.č. 191212

Váženie na mostovej váhe od 50 ton, diferencia ± 20kg    5 EUR.
Váženie na malej váhe do 1500kg, diferencia ± 0.5kg  5 EUR

Odvoz a likvidáciu odpadu

Cenník platný od 1.1.2011